...

Federācija

Iepazīsties ar Latvijas Kroketa Federācijas pamatinformāciju; statūtiem, biedriem un tml.

LATVIJAS KROKETA FEDERĀCIJA

Latvijas Kroketa federācija (LKF) ir nodibināta 2009. gada rudenī pēc Ogres kroketa kluba inciatīvas ar mērķi veicināt kroketa attīstību Latvijā. Federācijas reģistrācijas datums LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā ir 2009. gada 7. oktobris. Tās nosaukums angļu valodā ir – Latvian Croquet Federation.
Federācijas biedri var būt juridiskas personas – kroketa klubi vai citas biedrības vai komersanti, kas atbalsta LKF mērķus un uzdevumus.

LKF izpildinstitūcija saskaņā ar tās statūtiem ir valde triju cilvēku sastāvā. Valde ir pilnvarojusi LKF prezidentu Robertu Stafecki kā federācijas pārstāvi ikdienas kontaktiem ar esošajiem un topošajiem sadarbības partneriem, kā arī medijiem.

LKF veicina un atbalsta jaunu kroketa klubu dibināšanu, tāpat piedāvā informatīvo un organizatorisko atbalstu klubiem un citiem interesentiem kroketa sacensību rīkošanā un tiesāšanā.

LKF aicina atsaukties interesentus, kuri vēlas iesaistīties kroketa popularizēšanā, piedāvāt zālāju sacensību rīkošanai, vai arī vienkārši paši piedalīties sacensībās.

LKF kontakti:

Reģistrācijas numurs: 40008147602

Juridiskā adrese: Ropažu nov., Ropažu pag., Lielkangari, "Palmēni", LV-2135

Konta numurs SWEDBANK: LV58HABA0551028442089

E-pasts: [email protected]

Telefons +371 26492211 – Roberts Stafeckis – LKF prezidents

Statūti, valde, rekvizīti

Latvijas kroketa federācija (LKF) dibināta 2009.gada rudenī, pēc divu kroketa klubu iniciatīvas, kuri kļuva arī par federācijas pirmajiem biedriem. 2010.gadā jau notika pirmais Latvijas čempionāts, savukārt 2011.gada vasarā LKF ieguva atzītās federācijas statusu.

LKF statūti to sākotnējā 2009.gada redakcijā.

LKF-statuti-2020 aktuālajā 2020.gada redakcijā, reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā 2020.gada 8.maijā.

Biedrības „Latvijas kroketa federācija” valdes locekļi:

1) valdes priekšsēdētājs (prezidents) Roberts Stafeckis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi,

2) valdes locekle Sandra Harlinska, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli,

3) valdes loceklis Māris Lindbergs, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.


Valdes locekļi ievēlēti amatā biedru kopsapulcē 2020.gada 24.aprīlī ar pilnvaru termiņu četri gadi.

Jaunu biedru uzņemšana biedrībā notiek saskaņā ar LKF statūtu 4.1.punktu:

“Biedrībā var iestāties jebkurš Latvijā reģistrēts kroketa klubs, kā arī citas juridiskas personas, iemaksājot Biedrības kontā valdes ikgadēji noteikto biedra naudu”. Iesniegums par uzņemšanu adresējams valdei, tas rakstāms brīvā formā un tajā jāiekļauj pamatojums un motivācija vēlmei
iestāties LKF.

Par biedra uzņemšanu lemj LKF valde. Par biedra naudas apmēru kārtējam gadam lemj LKF valde vienlaicīgi ar gada budžeta apstiprināšanu.

LKF parsības, lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām: Treneru sertifikācija

LKF biedri

LKF biedru (juridisko personu) saraksts uz 2022. gada 31. decembri.

Nr. p. k

SF biedra (juridiskās personas) oficiālais (reģistrētais) nosaukums

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

Adrese (ar pasta indeksu un tālruni)

Kopējais nodarbojošos personu skaits

Tai skaitā jaunieši,kuri dzimuši 2003.gadā un vēlāk

1.

Biedrība “Ogres kroketa klubs”

40008144362

Vecnoriņu iela 18, Ikšķile, LV-5052,

Tel. 29287264 – Normunds Zelčāns

10

Cell

2.

Biedrība “Ikšķiles kroketa klubs”

40008145866

Dīķu iela 17, Ikšķile, LV-5052,

Tel. 29295386 – Indulis Kleimanis

34

Cell

3.

Biedrība “Kroketa klubs SIG-LIG”

40008155277

Siguldas nov., Sigulda, Ābeļdārza iela 1, Tel. 29418547 – Jānis Šteins

29

10

4.

Biedrība “Bierinu kroketa klubs”

40008240003

Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12, LV-2167, Tel. 29469664 – Dace Ljusa

5

Cell
Kopā:

78


KROKETS biedru saraksts
LATVIJAS IZLASES SASTĀVS 2023.GADĀ

LKF lēmumi

LKF Valdes sēde 12.09.2020
LKF_valdes-lemums_2020-09-12 More

LKF Valdes sēde 04.07.2020
LKF_valdes-lemums_2020-07-14 More

LKF kopsapulce 24.04.2020
LKF_kopsapulces-protokols-nr-1_2020_04_24 More

LKF Valdes sēde 09.04.2020
LKF_valdes-lemums_2020-04-09 More

LKF kopsapulce 23.02.2020
LKF_kopsapulces-protokols-nr-1_2020-02_23 More

Informācija par LKF biedru sapulci
Ar šo informējam, ka LKF biedru sapulce tiek sasaukta 2020.gada 24.aprīlī plkst. 18:00 virtuālā formātā platformā zoom.us

LKF Valdes sēde 23.11.2019
lkf_valdes_sedes_protokolsnr-2019-3 More

LKF Valdes sēde 29.06.2019
lkf_valdes_sedes_protokolsnr-2019-2 More

LKF Valdes sēde 28.04.2019
lkf_valdes_sedes_protokolsnr-2019-1 More

LKF kopsapulce 25.02.2019
lkf_kopsapulces-protokols_2019 More

LKF Valdes sēde 09.12.2018
lkf_valdes_sedes_protokolsnr-2018-3 More

LKF Valdes sēde 08.07.2018
lkf_valdes_sedes_protokolsnr-2018-2 More

LKF Valdes sēde 30.04.2018
lkf_valdes_sedes_protokolsnr-2018-1 More

LKF Biedru sapulce 25.02.2018
lkf_kopsapulces-protokols_2018 More

LKF Valdes sēde 29.10.2016
LKF_valdes_sedes_protokols Nr-2016-3 More

LKF Valdes sēde 29.07.2016
LKF_valdes_sedes_protokols Nr-2016-2 More

LKF Valdes sēde 30.05.2016
LKF_valdes_sedes_protokols nr-2016-1 More

LKF biedru sapulce 06.03.2016
Biedru kopsapulces protokols - 2016 LKF 2015.gada pārskata dokumenti: zinjojums_pie_gada_parskata_2015
ienemumu-un-izdevumu-parskats-LKF 2015 bilance-LKF 2015 More

LKF Valdes sēde 14.10.2015
LKF valdes sēdes protokols More

LKF Valdes sēde 01.03.2015
LKF_valdes_sedes_protokols More

LKF biedru kopsapulce 2015.gada 8.marta
LKF_kopsapulces protokols_2015 More

Federācijas biedru saraksts uz 2016.gada 31.decembri
LKF biedru (juridisko personu) saraksts uz 2016. gada 31. decembri. More

Antidopinga pasākumi

Latvijas kroketa federācija 2020.gadā ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Latvijas Antidopinga biroju par dopinga kontroļu un izglītības pasākumu veikšanu.

Informācija par antidopinga jautājumiem un tos regulējošiem normatīvajiem aktiem Latvijā atrodama Antidopinga biroja mājas lapā https://www.antidopings.gov.lv/lv

Sadarbības līgums par antidopinga jautājumiem

LKF finanses

Jautājumi?
Vēlies izmēģināt kroketu?

Sazinies ar mums!

>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.