Statūti, valde, rekvizīti 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

Latvijas kroketa federācija (LKF) dibināta 2009.gada rudenī, pēc divu kroketa klubu iniciatīvas, kuri kļuva arī par federācijas pirmajiem biedriem. 2010.gadā jau notika pirmais Latvijas čempionāts, savukārt 2011.gada vasarā LKF ieguva atzītās federācijas statusu.

LKF statūti to sākotnējā 2009.gada redakcijā.

LKF-statuti-2020 aktuālajā 2020.gada redakcijā, reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā 2020.gada 8.maijā.

Biedrības „Latvijas kroketa federācija” valdes locekļi:

1) valdes priekšsēdētājs (prezidents) Roberts Stafeckis, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi,

2) valdes locekle Sandra Harlinska, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli,

3) valdes loceklis Māris Lindbergs, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.


Valdes locekļi ievēlēti amatā biedru kopsapulcē 2020.gada 24.aprīlī ar pilnvaru termiņu četri gadi.

Jaunu biedru uzņemšana biedrībā notiek saskaņā ar LKF statūtu 4.1.punktu:

“Biedrībā var iestāties jebkurš Latvijā reģistrēts kroketa klubs, kā arī citas juridiskas personas, iemaksājot Biedrības kontā valdes ikgadēji noteikto biedra naudu”. Iesniegums par uzņemšanu adresējams valdei, tas rakstāms brīvā formā un tajā jāiekļauj pamatojums un motivācija vēlmei
iestāties LKF.

Par biedra uzņemšanu lemj LKF valde. Par biedra naudas apmēru kārtējam gadam lemj LKF valde vienlaicīgi ar gada budžeta apstiprināšanu.

LKF rekvizīti:

Biedrība „Latvijas kroketa federācija”, Reģ. nr. 40008147602

Jur. adrese: J. Čakstes prospekts 23, LV-5001, Ogre

Konts: Swedbank AS, LV58HABA0551028442089

E-pasts: [email protected]

Kontakttelefons: +371 26492211, Roberts Stafeckis, valdes loceklis

LKF parsības, lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām: Treneru sertifikācija

Jautājumi?
Vēlies izmēģināt kroketu?

Sazinies ar mums!

>