...

Kas ir Krokets?

Kādam tā ir izklaide, kādam turnīri un kādam socializēšanās. Viens no retajiem sporta veidiem, kur vecums un dzimums nespēlē lomu, lai viens ar otru sacenstos.

>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.