...

A un B līmeņa turnīru norises kārtība

Definīcijas:

Pieteikšanās termiņš: Vēlākais plkst. 23:59 tās dienas vakarā, kura minēta turnīra ielūgumā.

WCF reitinga stāvoklis: Pasaules kroketa federācijas online publicētā GC kroketa reitingu saraksta DGrade skaitlis uz pieteikšanās termiņu.

Kandidāts: spēlētājs, kurš kvalificējas startam attiecīgajā grupā un ir pieteicies, ievērojot pieteikšanās termiņu.

Turnīra dalībnieks: sacensību organizatoru izvēlētie/apstiprinātie spēlētāji (atbilstoši A un B līmeņa turnīru organizatoriskajiem principiem).


A līmeņa turnīrā (A līmenī) (1 diena, 1 laukums) maksimālais dalībnieku skaits ir 8.

B līmeņa turnīrā (B līmenī) (1 diena, 1 laukums) maksimālais dalībnieku skaits ir 12.

Ja turnīrs notiek uz vairākiem laukumiem un/vai vairākas dienas, rīkotāji drīkst palielināt turnīra dalībnieku skaitu.

A līmeņa turnīrā drīkst pieteikties spēlētāji ar DGrade vismaz 1550 . Vērā tiek ņemts reitings pieteikšanās termiņa dienā.

Pieteikšanās uz B līmeņa turnīru ir atvērta visiem spēlētājiem, kuriem ir WCF reitings, un DGrade nav augstāks par 1800.

Ja viena vai vairākas starta vietas A līmenī paliek brīvas, tās tiek piedāvātas kandidātiem uz B līmeni spēlētāju reitinga secībā.

Ja paliek brīvas viena vai vairākas starta vietas B līmenī, tās tiek piedāvātas kandidātiem bez WCF reitinga (iesācējiem).

Ja uz A līmeņa turnīru pieteikušies vairāķ spēlētāju kā starta vietu, prioritāte kandidātiem tiek dota reitinga secībā. Tiem A līmeņa kandidātiem, kuri nav ieguvuši starta vietu, tiek dota prioritāte startam A līmenī nākamajā turnīrā. Ja tie vēlas, tie drīkst startēt šā paša turnīra B līmenī, tur iegūstot starta prioritāti.

Ja uz B līmeņa turnīru pieteikušies vairāķ spēlētāju kā starta vietu, prioritāte kandidātiem tiek dota reitinga secībā. Tiem kandidātiem, kuri nav ieguvuši starta vietu, tiek dota prioritāte startam B līmenī nākamajā turnīrā.

Katra B turnīra uzvarētājs iegūst garantētas tiesības startēt nākamā turnīra A līmenī. Ja šī iespēja netiek izmantota, tā nepāriet uz turpmākajiem turnīriem.

Pieteikšanās diena uz kārtējo turnīru ir ne vēlāk kā attiecīgās nedēļas pirmdiena. Katram kandidātam ne vēlāk kā otrdien tiek nosūtīts vai nu starta vietas apstiprinājums, vai ziņa, ka tas paliek kandidātu sarakstā (waiting list).

Tiem B līmeņa kandidātiem, kuriem piedāvāta iespēja spēlēt A līmenī, 24 stundu laikā jāapstiprina gatavība pieņemt ielūgumu. Vēlākais trešdien tiek publicēti A un B līmeņa turnīru dalībnieku saraksti. Līdz ar turnīru dalībnieku sarakstu publicēšanu iestājas spēlētāju atbildība samaksāt dalības maksu. Izstāšanās no turnīra (bez dalības maksas) iespējama tikai nopietnu veselības vai ģimenes apstākļu dēļ.

Turnīra rīkotājam (laukuma saimniekam) tiek rezervēta viena starta vieta A līmeņa turnīrā un divas starta vietas B līmeņa turnīrā. Šīs rezervētās vietas nesummējas ar vispārējā kārtībā iegūtajām starta vietām.

Jautājumi?
Vēlies izmēģināt kroketu?

Sazinies ar mums!

>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.